Bok: Shockwave in Practice: Enthesiopathies

Av Dr. Ulrich Dreisilker

Denne boken gir en grundig innføring til den store trykk-/sjokkbølgeverden!

En flott innføringsbok som tar for seg historien bak ESWT, grunnleggende fysikk, klassiske indikasjoner, etc.

Finnes på følgende språk: engelsk og tysk

Finnes også på CD-rom (også fransk)

Inneholder:

  • Mechanisms of action of shock waves
  • Basic treatment principles of shock/pressure waves
  • Classic and extended indications
  • Sports medicine indications and complementary therapies
  • History, physical and biological basics
Close Print Version