Trykk- og sjokkbølgebehandling

Hvem kan ikke bli behandlet?

Ikke alle kan bli behandlet med trykk-/sjokkbølger. Dette gjelder spesielt følgende pasientgrupper:

  • Pasienter som har fått kortison-injeksjoner i løpet av de 6 siste ukene før behandling
  • Pasienter med blødningstendenser og blodkoaguleringsforstyrrelser med tilhørende medikamenter
  • Kreftpasienter
  • Gravide
Close Print Version