Trykk- og sjokkbølgebehandling

FAQ

Storz Medical sine radierende trykkbølger er mindre smertefulle enn andre på markedet ; påvirker dette effekten?

Svar: Nei.

Storz Medical har utviklet en ny teknologi som betyr at applikatorhodet kun beveger seg 0,2mm. Dette er distansen applikatorhodet beveger seg når det slår, og har ikke noe med intensiteten på slaget å gjøre, som vil definitivt ikke minske effekten på slagene, men heller redusere smertene.

 

Er Storz Medicals trykkbølgeapparater godkjent og testet?

Svar:  Ja.

Storz Medical sine apparater har gjennomgått omfattende testing og er alle CE sertifisert for Europa. Det er kun dette som betyr noe så lenge man skal behandle i Europa. De har status som henholdsvis fokuserende sjokkbølge -og radierende trykkbølgeapparater.

 

Har Storz Medical FDA godkjenning(USA) på sine apparater?

Svar:  Ja

FDA godkjenning er derimot irrelevant for bruk i Europa da det bare er aktuelt for produkter som vil inn på det amerikanske markedet. Det er CE sertifisering som gjelder i Europa. Vi har allikevel valgt å inkludere litt om det her da det tidligere har dukket opp spørsmål om dette.  Storz Medical har FDA godkjenning for Duolith, som er et kombinasjonsapparat med fokuserende og radierende sjokk-/trykkbølge, samt Masterpuls-serien sin innen radierende trykkbølgeapparater. I USA går derimot Mastepuls-serien under et annet navn, D-Actor. Dette apparatet har FDA-godkjenning for klasse 2 og dekker derfor alle indikasjoner innen muskel og skjelett-behandling, mens andre lignende apparater på markedet har FDA-godkjenning for klasse 3, men for kun èn indikasjon (eks. plantar fascitt)

 

Har Storz Medical SFDA godkjenning (Kina) på sine apparater?

Svar: Ja

Storz Medical er en av de få produsentene som har fått sine apparater SFDA-godkjent.

 

Finnes det god klinisk dokumentasjon på Storz Medical sine apparater?

Svar: Ja.

Det er gjort mangfoldige studier på apparatene fra Storz Medical AG innen ortopedien.
Ta kontakt for mer info.


Er det forskjell på utstyr fra de forskjellige produsentene?

Svar: Noe i forhold til teknologi og terapeutisk effekt.

Når det gjelder selveste prinsippet generering av radierende trykkbølger, så er det ikke store forskjeller.

Storz Medical er derimot den eneste produsenten i verden, som bare produserer sjokk-/trykkbølgeapparater og har kun fokus på det. Dette betyr at de konstant jobber med å få frem det beste ut av sin teknologi og er alltid først ute når det gjelder innovasjon og videreutvikling-spesielt med tanke på ulike applikatorer/transmittere som videreformidler trykkbølgene i vevet, og derav den terapeutiske effekten. Duolith® og Masterpuls® er begge beskyttede merker, samt deres applikatorer «Deep Impact®» av titan, den gelefrie «Ceramax®» av keramikk og «D-Actor®».

De andre produsentene har primærvirksomheten sin tilknyttet noe helt annet, og har derfor ikke kommet med noe nytt når det gjelder ny trykkbølge-teknologi de siste årene.

Dette er også grunnen til at flere ansatte i Storz Medical har sine røtter hos konkurrerende produsenter, men ønsker å vise frem sin kompetanse og ideer for trykk-/sjokkbølgeteknologi, som de har fått gjort hos Storz Medical og bidratt til mange av de nyere funnene.


Finnes det mange alternativer til Storz Medical?

Svar: Noen, men flere av apparatene på dagens marked har Storz Medical-teknologi innvendig. Det eksterne og designet er derimot annerledes og produsert av andre, og går derfor  under andre navn.

Av den grunn tilbyr Storz Medical en meget etterspurt og annerkjent tekologi, og er i dag markedsledende innen dette feltet.


Vedlikeholdskostnader?

Svar: Ja, men svært lave.

Alle som vurderer å investere i trykkbølge apparat bør sette seg nøye inn i driftskostnadene til de ulike apparatene de vurderer. Alle radierende trykkbølgeapparater har et rør og prosjektil som må skiftes ut etter varierende antall slag (generelt mellom 1 til 4 million slag).

Her er Storz Medical sine trykkbølgeapparater best i klassen med garanti på 1 million slag på alle sine apparater, samt en driftskostnad på ca. 5 kr per behandling (ved 2.000 slag pr behandling). Konkurrerende apparater ligger fra 3 ganger(!) høyere per behandling.

I tillegg, med stor fordel,  utfører våre kunder dette skifte (kalles revisjon) selv, hvor hos andre produsenter er dette en mer komplisert prosess og man må sende inn hele håndstykket. I praksis kan man ved Storz Medial sine apparater også med godt vedlikehold bruke samme rør og prosjektil i opp til 8(!) millioner slag. Dette er med å redusere driftskostnaden til under 2 kr per behandling.

 

Er trykkbølge- og sjokkbølgebehandling det samme?  Er ESWT det samme som trykkbølgebehandling?

Svar: I prinsippet nei.

Radierende sjokkbølge er per fysiske lover trykkbølge, og IKKE sjokkbølge.

Navnet radierende sjokkbølge var et begrep dukket opp i markedsførings øyemed, som ikke er basert på vitenskaplige prinsipper. Det er en kontinuerlig debatt rundt dette navnet, og på et tidspunkt var det snakk om at radierende sjokkbølge skulle ”omdøpes” til Extracorporal Pulse Activation Therapy (EPAT). I den senere tid er det blitt mer og mer normalt å bruke det riktige begrepet; radierende trykkbølge. Dessverre spiller markedsføring og salg inn her, og det kan føre til en del forvirring. Uansett er radierende sjokkbølge (rESWT), trykkbølge og extracorporal pulse activation therapy (EPAT) alle forskjellige benevnelser på akkurat den samme teknologien.

Viktig å merke seg er at selv om radierende sjokkbølge ikke er sjokkbølge, men trykkbølge per definisjon, har det en dokumentert terapeutisk effekt.

Den opprinnelig ESWT-begrepet (Extracorporal Shockwave Therapy) kommer fra det vi i dag kaller fokuserende sjokkbølge. Dette er den originale sjokkbølgeteknologien og apparatene er bygd opp på de samme prinsippene som de apparatene som i dag vanligvis er foretrukket ved knusing av nyresten. Apparatet er dog mindre og når maks 0,55 mj/mm2.  Dette er noe som er mer enn nok til å ha en god effekt på ortopediske indikasjoner, men som ikke er høyt nok til å gi vevsdestruksjon (altså oppnår man kun ønsket effekt). Ved applikasjon får man et konsentrert energi felt på 6×3 mm inne i vevet.

Det var med denne behandlingsformen det startet, men på grunn av svært dyre apparater, ble de radierende trykkbølgeapparatene utviklet grunnet den tilnærmede terapeutiske effekten, men likevel mye rimeligere investeringer. Radierende trykkbølgebehandling blir derfor ofte benevnt som rESWT

 

Kan fokuserende sjokkbølge kombineres med radierende trykkbølge?

Svar: Ja så absolutt.

Dette er den beste kombinasjonen når det gjelder effekt av en slik type behandling. Med bl.a sin dybde og nøyaktige treffpunkt er fokuserende sjokkbølge anbefalt mot senefester og ben, men den superficiale radierende trykkbølgen anvendes mot muskulatur.

 

Kan man oppnå fokuserende sjokkbølger ved hjelp av radierende trykkbølge teknologi?

Svar: Nei.

Dette er grundig testet igjennom studier bl.a. av Cleveland et al (2007): Acoustic Fields of a Ballistic Shock Wave Therapy Device. Det viser seg at man ikke kan skape fokuserende sjokkbølge ved hjelp av den mekaniske radierende trykkbølgeteknologien.

Storz utviklet tidlig en såkalt ”focus lens”, men videre testing viser at denne ikke virker så godt som man håpet og trodde. Man har derfor utviklet en Deep Impact applikator som har bevist å gi terapeutisk effekt ned til 6 cm (ca 3,5 cm er vanlig ved radierende sjokkbølge). Allikevel er det viktig å merke seg at dette fortsatt er radierende trykkbølger.

 

Close Print Version