Trykk- og sjokkbølgebehandling

Om trykk og sjokkbølgebehandling

Radierende trykkbølger

Disse bølgene blir utviklet av en teknologi som baserer seg på et”ballistisk prinsipp”. Her dannes energien ved at lufttrykk akselerer et ”prosjektil” som treffer et metallstempel (applikator) som er i kontakt med huden via gele. Bevegelsesenergien i prosjektilet blir omdannet til ”ikke fokuserte” trykkbølger når den treffer applikatoren, og overføres derfra til det skadede vevet som ligger under metallstempelet. Fordi trykkbølgene overføres via en konveks overflate på applikatoren, gir dette en kjegleformet(radial) spredning av energi i hver enkel trykkbølge.

De radierende trykkbølgene kan penetreres  opptil 5-6 cm ned i vevet.

 

Radierende trykkbølger brukes typisk innenfor områdene:

 • Ortopedi/ fysikalsk medisin
 • Dermatologi
 • Veterinær

Apparater med radierende trykkkbølge:

 • Duolith® SD1 Ultra
 • Duolith® SD1 Tower
 • Duolith® SD1 Table-Top
 • Masterpuls® MP 200 Elite
 • Masterpuls® MP 100 Elite +
 • Masterpuls® MP 50 Elite
 • Cellactor® SC1 Ultra
 • Cellactor® SC1 Tower
 • Cellactor® SC1 Table-Top
 • D-ACTOR® 200
 • Duolith® VET
 • Masterpuls® MP 100 VET

 

Fokuserende sjokkbølger
Via en elektromagnetisk spole, isolert i et vannfylt kammer, dannes sjokkbølger. Denne sjokkbølgen blir dirigert av kammerets utforming ned til et fokusert punkt og til en dybde som svarer til skadens beliggenhet. På denne måten skapes et skarpt (fokusert) avgrenset effektområde i dybden og nøyaktig ned i vevet
Fokuserte sjokkbølger har et smalt fokusområde, som muliggjør en kraftig konsentrasjon av energi på en dybde ned mot 10-13 cm in i vevet.

 

Fokuserende sjokkbølge brukes typisk innenfor områdene:

 • Ortopedi/fysikalsk medisin:
 • Urologi
 • Veterinær

Apparater med fokuserende sjokkbølge:

 • Duolith® SD1 Ultra
 • Duolith® SD1 Tower
 • Duolith® SD1 Table-Top
 • Cellactor® SC1 Ultra
 • Cellactor® SC1 Tower
 • Cellactor® SC1 Table-Top

 

I tillegg:

Planare sjokkbølger

Via en elektromagnetisk spole, isolert i et vannfylt kammer dannes sjokkbølger. Den dannede sjokkbølgen blir dirigert av kammerets utforming og er mindre fokusert og gir generelt mindre energi til vevet (opp til 0,38 mJ/mm2) enn den fokuserende sjokkbølgen. Planar sjokkbølge overfører mekanisk energi til vevet i form av lydbølger.

Planare sjokkbølger brukes typisk innenfor områdene:

 • Dermatologi
 • Nevrologi

Apparater med mulighet for planar sjokkbølge:

 • Cellactor® SC1 Ultra
 • Cellactor® SC1 Tower
 • Cellactor® SC1 Table-Top

 

Hva skjer?

Trykk-/sjokkbølger overfører mekanisk energi til vevet i form av lydbølger.
Energien som overføres til behandlingsområdet gir en positiv effekt på vevets metabolisme og blodsirkulasjon. Man forsøker å påvirke kroppens ”reparasjonsevne” ved å tilføre vevet energi i form av lydbølger. I tillegg vil man oppleve en lokalanestetisk effekt.  Med trykk-/sjokkbølger ønsker man med andre ord å aktivere kroppens egne helende egenskaper.

 

Trykk-/sjokkbølger bidrar til følgende:

 • Stimulering til ny knokkelvekst
 • Igangsetting av en akutt inflammasjon i vev hvor en kronisk tilstand allerede har etablert seg. Øker cellepermeabiliteten og stimulerer frigivelsen av vekstfaktorer, som bidrar til en kickstart av kroppens egen reparasjonsprosess
 • Stimulering av stamceller i kroppen rettes til det skadede område
 • Økning av neovaskulariseringen (tilvekst av nye blodkar)
 • Stimulering av fibroblaster, cellene til å generere nye bindevev
 • Redusering av smerte. Effekt på nociceptorene: C-fibrene (langsomme) tas over av A-Delta-fibrene (raske)
 • Irritasjon av kalsifiseringer (over tid), som etter hvert absorberes i vevet

 

Hva er fordelene ved behandlingen?

 • Behandlingens suksessrate er ofte større enn ved kirurgi.
 • Minimal behandlings- og rekonvalesenstid.
 • Redusert smerte og muskelspenninger( etter noen behandlinger)
 • Øker bevegelsesbane (ROM)
 • Rask behandlingsform og er lett å utføre
 • Pasient føler effekt kun etter noen behandlinger (2-4 behandlinger)
 • Kan behandle sammensatte og kompliserte symptomer og indikasjoner
 • Ingen anestesi nødvendig
 • Minimale bivirkninger
Close Print Version