Trykk- og sjokkbølgebehandling

Behandlingsformer

Trykk-/sjokkbølgeterapi er i dag en av de mest effektive og hurtigst voksende behandlingsformer.
Både trykk-/og sjokkbølgebehandling baserer seg på det prinsippet ved å generere akustiske lydbølger inn i vevet. Avhengig av type indikasjon og lokalisasjon, velger man enten mekaniske, radierende trykkbølger og-/eller fokuserende sjokkbølger generert av elektromagnestisk teknologi.
Behandlingen er rask, meget effektiv og i mange tilfeller et godt alternativ til kirurgi.

Bakgrunn

Trykk-/sjokkbølgebehandling har sin opprinnelse fra urologien og nyrestein-knusing da ESWL (Extracoropral Shockwave Lithotripsy)entret det medinske makedet i 1980. Med utgangspunkt i ESWL ønsket man å videreutvikle denne teknologien og ønsket å se om man kunne stimulere/behandle vevet i stedet for å ødelegge det ved å fortsette å benytte de fokuserte sjokkbølgene, men med lavere energi.

Dette skulle vise seg å være svært gjennomførbart, og i 1995 kom startskuddet for denne unike behandlingsformen ESWT (Extracorporal Shockwave Therapy), som skulle vise seg å slå god rot inn mot det ortopediske markedet og senelidelser i tiden framover.  Disse behandlingene benyttet akkurat de samme apparatene som man anvendte under nyrestein-knusing, ESWL, men dog med langt mindre energi. Apparatene ble dessverre altfor kostbare for de fleste av de som jobbet med ortopedisk medisin, så i 1999 ble langt det rimeligere konsept introdusert, rESWT (radial Extracorporal Shockwave Therapy). rESWT-apparatene kunne erstatte og dermed behandle de vanligste indikasjonene for ESWT, samtidig som at bølgene som kom ut ble generert på en helt annen måte. Det var ikke ekte sjokkbølger, men egentlig radierende trykkbølger. Den terapeutiske effekten var derimot tilnærmet den opprinnelige fokuserte sjokkbølgen, slik at rESWT ble den nye behandlingsformen, som raskt spredte seg, spesielt i Skandinavia.

Radierende trykkbølgebehandling har derfor vært de siste 10 årene vært dominerende innenfor «shockwave»-segmentet og ortopedisk medisin.

Senere har studier vist at en behandlingskombinasjon av både fokuserende sjokkbølge med radierende trykkbølge er den mest optimale behandlingsformen.Vi ser en økende tendens i markedet til at flere investerer i de mer kostbare apparatene for å kunne tilby denne kombinasjonen.
.

Ortopedi / smertebehandling

Indikasjoner: I dag brukes trykk-/sjokkbølgebehandling på først og fremst på de klassiske indikasjoner:

 • Plantar fasciitt/ smerter i hæl/ hælspore
 • Kalsifieringer i skulder/ Supraspinatustendinitt
 • Epikondylitt (tennisalbue/ golfer’s albue/ musearm)
 • Achilliodynia
 • Patellasmerter ( Jumper’s knee)
 • Benhinnebetennelse
 • Trochantertendinitt/-bursitt

Indikasjonslisten er i stadig bevegelse og i den senere tid har også følgende indikasjoner blitt tilføyd:

 • Runner’s knee
 • Pseudoartrose
 • Myofasciale triggerpunkter
 • Fraktur-tilheling
  .
Dermatologi / cellulittbehandling, AWT®

AWT er en av få metoder på markedet som er FDA godkjent.

Trykkbølgene bryter opp bindevevsdragene mellom fettcellene slik at disse ikke lenger buler ut gjennom huden. Samtidig øker hudens elastisitet og blodgjennomstrømning.

For å oppnå et godt resultat må behandlingen gjentas minst 6 ganger.
Best virkning ses etter 8 behandlinger.
For å vedlikeholde et godt resultat bør man spise en sunn og balansert kost, samt trene regelmessig. Vi anbefaler også en vedlikeholdsbehandling årlig.

Apparatene som blir benyttet er stort sett de samme som benyttes under smertebehandling.

De typiske behandlingsområdene for AWT®:

 • Cellulitter
 • Body-shaping, kjærlighetshåndtak, slapp hud på overarmene
 • Arrvev, eks. etter fettsuging
 • Strekkmerker
 • Spider veins

Les mer om AWT®-behandling: www.cellulite-therapy.com
.

Close Print Version