Trykk- og sjokkbølgebehandling

Vil smerten/skaden komme tilbake?

Dette er helt avhengig av hvordan skaden oppstod. Dersom skaden skyldes uhensiktsmessig bruk av kroppen, eksempelvis vedvarende overbelastning og denne aktiviteten ikke stanses, er det sjanse for at smerter kan gjenoppstå.

Din behandler vil hjelpe deg å besvare spørsmål, slik at akkurat din situasjon kan belyses.

 

 

Close Print Version