Trykk- og sjokkbølgebehandling

Albue
Albue

 

Musearm/Tennisalbue/ Lateral epikondylitt

Epikondylitt er en smertetilstand i albuen som skyldes overbelastning av senefester

Tennisalbue skyldes forandringer i senen og/eller senefestet til fingrenes strekkemuskler. Lokalisasjonen er på den ytre siden av albuen, og her kjennes også smertene. Ekspertene diskuterer om det er riktig å kalle det en betennelse eller om det er slitasjeforandringer.

Plagene oppstår ofte etter kortvarige intense overbelastninger. Dette kan skje for eksempel etter utstrakt bruk av albuen ved vridende bevegelser, som ved bruk av skrujern. Andre bevegelser som kan forårsake slike plager, er de bevegelser man bruker for eksempel ved klipping av hekk, snekring, maling, og lignende.

De fleste pasienter er mellom 30 og 60 år gamle. Noen har plager som er utviklet gradvis over lang tid, andre får dette etter mer kortvarige belastninger. Fiskeindustriarbeidere som utfører ensidig arbeid i kulde, er spesielt utsatte.

Kvinner og menn er like utsatt. Også andre idrettsutøvere enn tennisspillere er også utsatt; eks. golfere, kastere, svømmere og fektere.

Symptomer og kjennetegn: Smertene kan komme noen dager etter en overbelastning. Plagene kommer i form av murrende verking eller smerter på den ene siden av albuen, oftest på utsiden, ofte med utstråling nedover underarmen mot håndleddet. Funksjonen i armen blir rammet; det kan være vanskelig å skjenke, holde en kopp, drikke, og arbeid med hånden kan bli problematisk. Enkelte har hatt milde plager i flere måneder og oppsøker lege fordi de ikke blir bra av seg selv.

Diagnose: stilles av en godkjent behandler via en klinisk undersøkelse med smerteprovokasjon , samt evt. med ultralyd. Medisinsk diagnose: Lateral epikondylitt/epikondyalgi

Referanse: Idrettsskader av Roald Bahr og Sverre Mæhlum.

Behandling: Tennisalbue/ musearm og andre kroniske tilstander i albue/ underarmsregionen behandles svært ofte effektivt med trykk-/sjokkbølgebehandling. Forbedring vil ofte skje kun 2-4 behandlinger etter oppstart. Behandlingen er enkel og gjør at man kan behandle hele smerteområdet

 

Golfalbue/ Medial epikondylitt

Golfalbue er et resultat av repeterende og langvaring belastning av muskulatur som bøyer fingrene (mm. flexor og m. pronator teres).  Det kan også ofte oppstå smerter i nærområdet og underarmen. Smertene oppstår under bevegelse, men også ved hvile.

Kvinner og menn er like utsatt. Histologisk er det samme tilstand som tennisalbue, men tilstanden rapporteres til å være 1/10 så hyppig som tennisalbue.

Både golfspillere og tennisspillere vil kunne få begge tilstander. Klatrere er også en gruppe som er hyppig utsatt.

Symptomer og kjennetegn: smerte på innsiden av/under albuen under belastning av muskulaturen som bøyer fingrene/håndleddet. Smertene er ofte skarpe og stikkende over «knokkelen» på innsiden av albuen. Det kan også ofte oppstå smerter i nærområdet og underside av underarmen. Smertene oppstår under bevegelse, men også ved hvile.

Diagnose: stilles av en godkjent behandler via en klinisk undersøkelse med smerteprovokasjon , samt evt. med ultralyd. Medisinsk diagnose: Medial epikondylitt/epikondyalgi

Referanse: Idrettsskader av Roald Bahr og Sverre Mæhlum.

Behandling: Golfalbue og andre kroniske tilstander i albue/ underarmsregionen behandles svært ofte effektivt med trykk-/sjokkbølgebehandling. Forbedring vil ofte skje kun 2-3 behandlinger etter oppstart. Behandlingen er enkel og gjør at man kan behandle hele smerteområdet.

 

 

Close Print Version