Trykk- og sjokkbølgebehandling

Behandlingsforløp

Hvordan foregår behandlingen?
Dette avhenger helt av skadens art og omfang. Du bør derfor spørre din behandler, som kan vurdere dette best på bakgrunn av din situasjon.

Normal behandlingstid:
En typisk behandling tar 5-10 minutter, det vil si ca 3000-5000 slag totalt.

Antall behandlinger:
Det anbefales som regel et behandlingsoppsett på 4-6 behandlinger. Dette kommer an på skaden og omfanget av den.

Hvor ofte:
Det bør gå ca. 1 uke mellom hver behandling.

 

 

Close Print Version