Bok: Shockwave in Practice: Myofascial Syndromes & Trigger Points

Av Dr. Markus Gleitz

Oppfølgeren til Enthesiopathies. Dr. Gleitz tar oss med videre inn i indikasjonsverden for sjokk-/trykkbølgebehandling og åpner opp for behandling på myofasiale syndromer og triggerpunkter.

En meget god bok, som beskriver anvendelse av ESWT innen myofasciale syndromer og triggerpunkter.

Dr. Geliz har skrevet flere kliniske studier rundt ESWT og myofasciale syndromer.

Denne boken gir ortopeder, idrettsmedisinske leger og fysioterapeuter, kiropraktorer, m.fl en praktisk guide for behandling av triggerpunkter og myofascielle syndromer med ESWT.  Boken forklarer de fysiske prinsippene av sjokkbølger og beskriver også både patofysiologi og årsakene til muskelsmerter. Den presenterer omfattende og praktisk informasjon om de diagnostiske og terapeutiske mulighetene for å bruke radierende trykkbølger og fokuserte sjokkbølger på bløtvev.

Close Print Version