Pasientinformasjonsbrosjyrer

100 stk. pasientinformasjonsbrosjyrer for å markedsføre din ESWT-virksomhet i nærmiljøet

Informativ brosjyre, som forklarer hva ESWT er, og hva det kan hjelpe mot.

Et godt markedsføringshjelpemiddel, som kan ligge rundt på venteværelset eller sendes ut.

 

Close Print Version