Revisjonskit

Revisjonskit med 2 stk. rør og 2 stk. prosjektil.

Alle som investerer i trykkbølgeapparat må alltid sette seg nøye inn i driftskostnadene til de ulike apparatene. Alle radierende trykkbølgeapparater har et rør og prosjektil som må skiftes ut etter varierende antall slag (generelt mellom 600.000 til 1 million slag).

Storz Medical sine trykkbølgeapparater er best i klassen med garanti på 1 million slag på alle sine rør. I tillegg kan brukerne selv, med stor fordel, utføre dette skifte (kalles revisjon) selv. I praksis kan man ved Storz sine apparater også med godt vedlikehold bruke samme rør og prosjektil i opp til 8(!)millioner slag.

Alle rør og prosjektil passer til alle radierende håndstykker fra Storz Medical.

Close Print Version