Skulder

Skuldersmerter kan a flere ulike årsaker; ineklemming av supraspinatussenen, bicepssenen eller infraspinatussenen, rotatorcuffruptur, kalkdannelse i skulder er noen av de.

Senebetennelse i skulderen er en irritasjon i en sene, vanligvis som følge av overbelastning. Betennelsen er ikke forårsaket av bakterier eller virus, men en følge av stadig overbelastning.

Kalkskulder /Tendinosis calcarea

Ved langvarig og større skader på senene i skulderen, kan det med tiden oppstå kalk i deler av vevet. Dett kan anses som et bevis på at vevet har vært skadet og ikke skikkelig tilhelet på ett eller annet stadium. Det er derimot ikke nødvendigvis kalk i en vond sene/ skulder, samt at man kan også finne kalk i en smertefri sene, så kalken i seg selv er ikke bevis for noen pågående smertetilstand(betennelse) eller progredierende skadeforløp.

Symptomer og kjennetegn: Typiske signal på at man kan ha hatt degenerative endringer i skulderen og derfor kalkdannelse er plutselige smerter og vanskelig for å bevege skulderen. Smertene oppstår under bevegelse, men også ved hvile.

Diagnose: stilles av en godkjent behandler via en klinisk undersøkelse med smerteprovokasjon , samt med røntgen eller ultralyd. Medisinsk diagnose: Tendinosis calcarea

Referanse: Idrettsskader av Roald Bahr og Sverre Mæhlum.

Behandling: Spesielt kombinert trykk-/sjokkbølgebehandling har vist seg å være meget effektiv på kalkskulder. Kalken vil ikke bli knust (slik som ved nyrestein-knusing), men den vil med tiden absorberes inn i vevet. Forbedring vil ofte skje kun 2-3 behandlinger etter oppstart. Behandlingen er enkel og gjør at man kan behandle hele smerteområdet


Impingementsyndrom

Skuldersmerter har mange årsaker, og en av de mest vanligste er inneklemming av supraspinatussenen, også kalt impingementsyndrom.

Dette kommer av repeterte skader og degenerasjon av denne senen, eller at forholdene er blitt for trange grunnet stram muskulatur.

Symptomer og kjennetegn:  Smertene oppstår først noe diffust, men blir på et senere stadie lokalisert foran og på utsiden av skulderen. Typisk er nattesmertene, og det er vanskelig å ligge på den aktuelle skulderen. Det er tillegg smertefullt å bære/løfte gjenstander med strak albue opp over skuldernivå. Man opplever ofte nedsatt kraft ved de fleste bevegelser av skulderen.

Impingement-begrepet er en fellesbetegnelse for flere ulike sykdomstilstander, som forårsaker smerte og redusert bevegelighet i skulderen.

Diagnose: stilles av en godkjent behandler via en klinisk undersøkelse med smerteprovokasjon og stabilitetsundersøkelse , samt evt. med ultralyd. Medisinsk diagnose: Impingementsyndrom eller subakromialt smertesyndrom

Referanse: Idrettsskader av Roald Bahr og Sverre Mæhlum.

Behandling: Trykk-/sjokkbølgebehandling har vist seg å være meget effektiv på smerter i skulder. Forbedring vil ofte skje kun 2-3 behandlinger etter oppstart. Behandlingen er enkel og gjør at man kan behandle hele smerteområdet. I de fleste tilfeller er det flere områder rundt skulder og nakke, som også må behandles for å få en optimal effekt.

 

Close Print Version